Všeobecné obchodní podmínky

Po obdržení přihlášky Vám bude emailem zasláno potvrzení o registraci spolu s Výzvou k platbě (100% registračního poplatku). Registrační poplatek musí být uhrazen v plné výši do data splatnosti (7 dní), nejpozději do 48 hodin před konáním akce, nelze platit hotově na místě v den konání. Po uhrazení Výzvy k platbě Vám bude následně vystaven daňový doklad. Pro úhradu (sníženého) registračního poplatku může být účastník vyzván k doložení, že je členem/zaměstnancem úřadu, samosprávy nebo státní organizace. Registrační poplatek se v případě neúčasti nevrací.

Účastnický poplatek zahrnuje: vstup na summit pro jednu osobu, celodenní občerstvení a elektronický sborník prezentací. Účastník obdrží na vyžádání po konání summitu potvrzení o účasti pro zaměstnavatele. Označte prosím tento požadavek při registraci nebo v obdrženém potvrzovacím e-mailu v aktivním odkaze Upravit údaje účastníka.

V případě problému s registrací či Výzvou k platbě nás neprodleně kontaktujte na e-mailové adrese bim@agentura-cas.cz, nebo využijte dostupné volby v obdrženém potvrzovacím e-mailu v aktivním odkaze Upravit údaje účastníka.
Pomocí aktivního odkazu můžete požádat o fakturu - daňový doklad pro úhradu registračního poplatku, potvrzení o účasti pro zaměstnavatele, změnit jméno účastníka a uvést požadavky na simultánní překlad a občerstvení.

Provedená registrace je závazná. Organizátor summitu musí být e-mailem vyrozuměn o zrušení účasti na konferenci, změna jména účastníka je možná bez dalšího poplatku, nejpozději však 4 dny před konáním summitu.


Organizátor si vyhrazuje právo na změnu programu, přednášejících či termínu konání. Pokud taková změna nastane, je povinen neprodleně informovat všechny přihlášené.