Všeobecné obchodní podmínky

Po obdržení přihlášky Vám bude emailem zasláno potvrzení o registraci spolu s Výzvou k platbě (100% registračního poplatku). Registrační poplatek musí být uhrazen v plné výši do data splatnosti (7 dní), nejpozději do 48 hodin před konáním akce, nelze platit hotově na místě v den konání. Po uhrazení Výzvy k platbě Vám bude následně vystaven daňový doklad. Pro úhradu (sníženého) registračního poplatku může být účastník vyzván k doložení, že je členem/zaměstnancem úřadu, samosprávy nebo státní organizace. Registrační poplatek se v případě neúčasti nevrací.

Účastnický poplatek zahrnuje: vstup na summit pro jednu osobu, celodenní občerstvení a elektronický sborník prezentací. Účastník obdrží na vyžádání po konání summitu potvrzení o účasti pro zaměstnavatele. Označte prosím tento požadavek při registraci nebo v obdrženém potvrzovacím e-mailu v aktivním odkaze Upravit údaje účastníka.

V případě problému s registrací či Výzvou k platbě nás neprodleně kontaktujte na e-mailové adrese bim@agentura-cas.cz, nebo využijte dostupné volby v obdrženém potvrzovacím e-mailu v aktivním odkaze Upravit údaje účastníka.
Pomocí aktivního odkazu můžete požádat o fakturu - daňový doklad pro úhradu registračního poplatku, potvrzení o účasti pro zaměstnavatele, změnit jméno účastníka a uvést požadavky na simultánní překlad a občerstvení.

Provedená registrace je závazná. Organizátor summitu musí být e-mailem vyrozuměn o zrušení účasti na konferenci, změna jména účastníka je možná bez dalšího poplatku, nejpozději však 4 dny před konáním summitu.

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu programu, přednášejících či termínu konání nebo místa konání (ve srovnatelném rozsahu).

V případě nečekaných změn či nařízení a doporučení (např. z důvodu opatření proti COVID 19), které organizátor akce nemůže ovlivnit, si vyhrazujeme právo na změnu termínu či převedení konference do online podoby, bez nároku na vrácení vstupného.

Pokud taková změna nastane, je organizátor povinen neprodleně informovat všechny přihlášené. Akce má omezenou kapacitu a pravidla dle platných mimořádných opatřeních v ČR.