4. 3. 2020

Připravujeme pro vás atraktivní program a přednášky jak z českého tak zahraničního prostředí

Přislíbena účast ministra průmyslu a obchodu a dopravy Havlíčka a ostatních významných zástupců státní správy.