Koncepce digitalizace ekonomiky a společnosti má za cíl zajistit dlouhodobou konkurenceschopnost a prosperitu. Digitalizace českého stavebnictví, založená na implementaci Koncepce BIM je cestou, jak dosáhnout očekávané efektivity jednak celého stavebnictví, ale i procesu zadávání veřejných zakázek a následné provozování staveb a objektů. Transformace celého odvětví na Stavebnictví 4.0 je nezbytnou podmínkou pro úspěšné fungování celého odvětví v česku, EU i v celé Evropě.

Reprezentativní mezinárodní konference věnovaná implementaci Koncepce BIM do českého stavebnictví se koná 21. listopadu 2019 v Praze a bude se věnovat důležitým tématům, která jsou definována ve vládní strategii Digitální Česko a ve vládním usnesení o zavádění Koncepce BIM do českého stavebnictví. Program bude soustředěn zejména na vládní přínos pro rozvoj českého stavebnictví pomocí digitalizace a na podporu transformace na Stavebnictví 4.0. Konference je svým zaměřením, tématy i výběrem řečníků určena odborné veřejnosti z podnikatelské sféry a odborníkům z veřejného sektoru a státní správy.

ČAS MPO

Summit spolupořádají Ministerstvo průmyslu a obchodu, Česká agentura pro standardizaci a Digitální Česko.

Program 2019

Prezence účastníků

8:15 - 8:45

1/ Digitální Česko – vládní aktivity pro rozvoj digitalizace v oblasti stavebnictví

9:00 – 11:20
 • Digitální Česko ve stavebnictví – Vladimír Dzurilla Více informací
 • Rozvoj stavebnictví za pomoci digitalizace – Eduard Muřický
 • Úvodní slovo ÚNMZ – Viktor Pokorný
 • Digitální stavební řízení – stav přípravy – Lukasz Kryński
 • Digitální technická mapa ČR – Zdeněk Zajíček
 • Digitální stavební řízení - aktuální legislativa – Martin Kupka
 • Pilotní projekty Vysočina - slavnostní podpis dohody o spolupráci – Jiří Běhounek, Zdeněk Veselý
 • Dopravní infrastruktura – zkušenosti z praxe – Ivo Vykydal Více informací
 • Co nás čeká od roku 2022 – Jaroslav Nechyba

2/ BIM a veřejné zadávání v Evropě

11:35 – 13:30
 • Budoucnost BIM v Evropě - Prezentace EU BIM Task Group – Souheil Soubra Více informací
 • Plán strategie BIM a současné aktivity v Německu – Jan Tulke, SRN Více informací
 • Defragmentace stavebního průmyslu pomocí digitální platformy – Jaan Saar, Head of digital construction, Estonsko Více informací
 • BIM z perspektivy majitele nizozemské infrastruktury – Benno Koehorst Více informací

3/ Koncepce BIM v ČR – plán pro druhou polovinu, aktuální výstupy – agentura ČAS

14:30 – 16:30
 • Smluvní standardy a zadávání zakázek – Lukáš Klee
 • Pilotní projekty a facility management – Tomáš Prokeš
 • Datový standard stavebnictví – cesta ke sdílení – Josef Žák
 • Klasifikační systém – společný jazyk – Jaroslav Nechyba

4/ Pohledy odborných organizací na BIM v ČR

16:50 – 17:50
 • Panelová diskuse – moderuje Jaroslav Nechyba
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu – Petr Serafín
 • Svaz podnikatelů ve stavebnictví – Jiří Nouza
 • ČKAIT – Jan Klečka
 • Odborná rada pro BIM – Petr Matyáš
 • Sdružení pro výstavbu silnic – Filip Kalina
 • Česká asociace konzultačních inženýrů – Ing. Ondřej Budík

Závěr

18:00
Summit moderuje Jan Pokorný

Přednášející

Pro více informací o přednášejícím klikněte na přednášejícího
Ing. Eduard Muřický

Ing. Eduard Muřický

náměstek ministra průmyslu a obchodu

Mgr. Lukasz Kryński

Mgr. Lukasz Kryński

náměstek ministra pro místní rozvoj, Ministerstvo pro místní rozvoj

Ing. Vladimír Dzurilla

Ing. Vladimír Dzurilla

vládní zmocněnec pro informační technologie a digitalizaci

Mgr. Zdeněk Zajíček

Mgr. Zdeněk Zajíček

prezident ICT Unie

Ing. Ivo Vykydal

Ing. Ivo Vykydal

ředitel Odboru kanceláře ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury

Mgr. Martin Kupka

Mgr. Martin Kupka

Tomáš Prokeš

Tomáš Prokeš

zástupce ředitele odboru Koncepce BIM, vedoucí pracovní skupiny PS01 – pilotní projekty
Česká agentura pro standarizaci

JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., LL.M., MBA

JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., LL.M., MBA

vedoucí pracovní skupiny PS02 – Zadávání, projektové řízení a smlouvy, odbor Koncepce BIM, agentura ČAS
CCConsulting s.r.o., Klee Consulting s.r.o.

Ing. Josef Žák, Ph.D.

Ing. Josef Žák, Ph.D.

vedoucí pracovní skupiny PS03 – Datové a informační standardy, odbor Koncepce BIM, agentura ČAS
vedoucí oddělení VDC, Skanska

Souheil Soubra

Souheil Soubra

předseda EU BIM Task Group

Jan Tulke

Jan Tulke

jednatel společnosti Planen-bauen 4.0 GmbH

Jaan Saar

Jaan Saar

Ministerstvo ekonomiky informatiky, Estonsko
Head of digital construction

Benno Koehorst

Benno Koehorst

Senior poradce, Rijkswaterstaat - výkonná agentura nizozemského ministerstva pro infrastrukturu a vodní hospodářství