Všeobecné obchodní podmínky

20.1. 2021: ON-LINE formát
Po obdržení přihlášky Vám bude emailem zasláno potvrzení o registraci spolu s Výzvou k platbě Registrační poplatek musí být uhrazen v plné výši, nebo dle uvedené slevy, do data splatnosti (7 dní), nejpozději však do 22.2. 2022. Akce se koná 24.2. 2022.

Registrační poplatek se v případě neúčasti nevrací. Po uhrazení Výzvy k platbě Vám bude následně vystaven daňový doklad. Pro úhradu (sníženého) registračního poplatku, nebo úhradu se slevovým kódem, může být účastník vyzván k doložení, že je členem/zaměstnancem úřadu, samosprávy nebo příslušné státní organizace.
Pro účely slevových nabídek s využitím slevového kódu se rozumí: % slevy z registračního/sníženého poplatku, nabídka 1 + 1: druhý účastník zdarma. Údaj o slevě je uveden ve Výzvě k platbě. Registrace také poskytuje nabídku „Balíček každý 3. účastník za poloviční cenu“. Slevové nabídky nelze kombinovat.

Účastnický poplatek zahrnuje: on-line přístup na summit pro jednu osobu, elektronický sborník prezentací a kvalitní záznam programu. Základní cena činí 1490 korun bez DPH, pro účastníky z úřadů, samospráv a státních organizací pak 990 korun bez DPH.
Provedeným úhradám za prezenční formu bude vrácen rozdíl ceny, poskytnutá sleva bude zohledněna.
V případě problému s registrací či Výzvou k platbě nás neprodleně kontaktujte na e-mailové adrese bim@agentura-cas.cz, nebo využijte dostupné volby v obdrženém potvrzovacím e-mailu v aktivním odkaze Upravit údaje účastníka.
Pomocí tohoto aktivního odkazu můžete požádat o fakturu - daňový doklad pro úhradu registračního poplatku, potvrzení o účasti pro zaměstnavatele, změnit jméno účastníka aj.
Provedená registrace je závazná. Organizátor summitu musí být e-mailem vyrozuměn o zrušení účasti na konferenci, změna jména účastníka je možná bez dalšího poplatku, nejpozději však do 22.2. 2022.
Organizátor si vyhrazuje právo na změnu programu, přednášejících či termínu konání nebo místa a podoby konání (ve srovnatelném rozsahu). V případě nečekaných změn či nařízení a doporučení (např. z důvodu opatření proti COVID 19), které organizátor akce nemůže ovlivnit, si vyhrazujeme právo na změnu termínu či převedení konference do úplné online podoby, bez nároku na vrácení účastnického poplatku. Pokud taková změna nastane, je organizátor povinen neprodleně informovat všechny přihlášené.

8.12. 2021

Po obdržení přihlášky Vám bude emailem zasláno potvrzení o registraci spolu s Výzvou k platbě Registrační poplatek musí být uhrazen v plné výši, nebo dle uvedené slevy,do data splatnosti (7 dní), nejpozději však do 21.2. 2022 Pokud nelze stihnout platnost v tomto termínu, pak je nutná platba v hotovosti na místě v den konání akce, na základě vystavené faktury s uvedením platby v hotovosti, nebo příjmového pokladního dokladu. Akce se koná 24.2. 2022.

Registrační poplatek se v případě neúčasti nevrací. Po uhrazení Výzvy k platbě Vám bude následně vystaven daňový doklad. Pro úhradu (sníženého) registračního poplatku, nebo úhradu se slevovým kódem, může být účastník vyzván k doložení, že je členem/zaměstnancem úřadu, samosprávy nebo příslušné státní organizace.
Pro účely slevových nabídek s využitím slevového kódu se rozumí: % slevy z registračního/sníženého poplatku, nabídka 1 + 1: druhý účastník zdarma. Údaj o slevě je uveden ve Výzvě k platbě. Registrace také poskytuje nabídku „Balíček každý 3. účastník za poloviční cenu“. Slevové nabídky nelze kombinovat.

Účastnický poplatek zahrnuje: vstup/přístup (v případě online formy) na summit pro jednu osobu, celodenní občerstvení (v případě prezenční formy akce),  elektronický sborník prezentací a kvalitní záznam programu. Účastnický poplatek bude v případě on-line formy snížen o Kč 500,- (rozdíl v ceně mezi prezenční a on-line účastí), v případě  úhrady účastnického poplatku se slevovým kódem, bude ponížen o adekvátní procentuální část slevy. V případě online formy konání bude takto ponížená částka vrácena již provedeným úhradám.
Vpřípadě problému s registrací či Výzvou k platbě nás neprodleně kontaktujte na e-mailové adrese bim@agentura-cas.cz, nebo využijte dostupné volby v obdrženém potvrzovacím e-mailu v aktivním odkaze Upravit údaje účastníka.
Pomocí tohoto aktivního odkazu můžete požádat o fakturu - daňový doklad pro úhradu registračního poplatku, potvrzení o účasti pro zaměstnavatele, změnit jméno účastníka,uvést požadavky na simultánní překlad a občerstvení. Registrace rovněž umožňuje nahrát bezinfekčnost tj. certifikáty v pdf, v png., v jpg, včetně pozdější možnosti nahrání nové verze. Bezinfekčnosti poskytnuté do 21.2. 2022 budou brány v potaz pro efektivní systém u vstupu v místě konání akce.   
Registrovaní do 21.2. 2022 obdrží předem mailem QR kód, budou zohledněny poskytnuté informace: bezinfekčnost, úhrada a ostatní pro zajištění efektivního a účelného systému u vstupu v místě konání akce. Ostatní se prokáží v místě konání mailem potvrzení o registraci.
Účastník prohlašuje, že v době konání akce (prezenční podoba) bude dodržovat všechna vládní nařízení související s aktuální epidemiologickou situací a předloží/poskytne viz výše doklad o bezinfekčnosti v souladu s aktuálními pravidly a pokud tak neučiní, nebude mu umožněn vstup bez náhrady. Účastník nesmí vykazovat klinické příznaky onemocnění covid-19 pro vstup na akci. Bez prokázání bezinfekčnosti nebude účast na konferenci umožněna. Účastník případně nese veškerou finanční i právní zodpovědnost za porušení vládních nařízení.

Pokud se host nemůže prokázat formou EU certifikátu (elektronickou nebo papírovou), tzn. není možné čTečkou načíst QR kód (což je například u certifikátů z třetích zemí mimo EU), pak je možné certifikát posoudit pohledem.

Provedená registrace je závazná. Organizátor summitu musí být e-mailem vyrozuměn o zrušení účasti na konferenci, změna jména účastníka je možná bez dalšího poplatku, nejpozději však 4 dny před konáním summitu.

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu programu, přednášejících či termínu konání nebo místa a podoby konání (ve srovnatelném rozsahu). V případě nečekaných změn či nařízení a doporučení (např. z důvodu opatření proti COVID 19), které organizátor akce nemůže ovlivnit, si vyhrazujeme právo na změnu termínu či převedení konference do online podoby, bez nároku na vrácení účastnického poplatku.

Pokud taková změna nastane, je organizátor povinen neprodleně informovat všechny přihlášené. Akce má omezenou kapacitu a pravidla dle platných mimořádných opatřeních v ČR.